Wydawnictwo KASTOR
Menu

Linki
O wyszukiwarkach

Wyszukiwanie wg nazwy

Po wpisaniu pełnej nazwy handlowej poszukiwanego preparatu lub też pierwszej litery lub kilku pierwszych liter jego nazwy albo sekwencji liter występujących w jego nazwie pojawia się lista preparatów o danej nazwie lub preparatów zaczynających się od danej litery lub sekwencji liter lub też zawierających w swych nazwach daną sekwencję. Kliknięcie nazwy preparatu pisanej małymi literami pozwala na dotarcie do standardowego opisu danego preparatu obejmującego jego skład, postać, dawkę, opakowanie i kategorię dostępności, podmiot odpowiedzialny (i ew. kraj eksportu) oraz wytwórcę i kraj wytworzenia (ew. importera). Kliknięcie nazwy preparatu pisanej WIELKIMI LITERAMI umożliwia dotarcie do szczegółowego opisu własności preparatu przygotowanego z myślą o pacjencie, zrozumiałego dla niespecjalistów.

Wyszukiwanie wg składu

Wyszukiwarka dzięki polu Skład umożliwia zobaczenie pełnej listy preparatów o danej nazwie międzynarodowej jej głównego składnika (lub trzech głównych składników). Nazwy międzynarodowe składników danego preparatu zapisane są w niniejszej bazie danych przede wszystkim w swej wersji łacińskiej. Tylko preparaty mające swe szczegółowe opisy własności mają podane odpowiedniki nazwy międzynarodowej po polsku i po angielsku. Podanie jednej lub więcej początkowych liter Składu lub całej nazwy łacińskiej spowoduje wyświetlenie listy nazw składników rozpoczynających się od tych liter lub też zawierających w swych nazwach daną sekwencję liter. Kliknięcie w jedną z nazw łacińskich (wyświetlanych w kolorze niebieskim) umożliwia zobaczenie pełnej listy nazw preparatów o tym samym składzie. (Kliknięcie nazwy polskiej lub angielskiej wyświetlanych w kolorze czarnym umożliwia zobaczenie pełnej listy nazw preparatów mających swe szczegółowe opisy własności w niniejszej bazie). Kliknięcie nazwy preparatu umieszczonej na liście pozwala na dotarcie do standardowego opisu preparatu obejmującego jego skład, postać, dawkę, opakowanie i kategorię dostępności, podmiot odpowiedzialny (i ew. kraj eksportu) oraz wytwórcę i kraj wytworzenia (ew. importera). Kliknięcie nazwy preparatu pisanej WIELKIMI LITERAMI umożliwia dotarcie do szczegółowego opisu własności preparatu przygotowanego z myślą o pacjencie.

Wyszukiwanie wg słów kluczowych

Wyszukiwarka w polu Słowa kluczowe umożliwia wpisanie słów lub sekwencji liter uznawanych za kluczowe przy poszukiwaniach odpowiadających im preparatów. Możliwe jest też wybranie słów i zwrotów kluczowych z ich pełnej listy. Kliknięcie w słowo lub zwrot kluczowy powoduje wyświetlenie listy nazw preparatów mu przyporządkowanych, pisanych WIELKIMI LITERAMI czyli mających swe szczegółowe opisy własności w niniejszej bazie danych. Kliknięcie nazwy preparatu umożliwia dotarcie do szczegółowego opisu jego własności przygotowanego z myślą o pacjencie.

Wyszukiwanie wg firmy

Wyszukiwarka w polu Firma umożliwia wpisanie nazwy firmy produkującej preparat lub odpowiedzialnej za niego na polskim rynku, kilku pierwszych liter jej nazwy lub też sekwencji liter występujących w nazwie firmy. Rezultatem jest lista firm, których nazwy zaczynają się od danych liter lub zawierają dane litery lub ich sekwencje. Możliwe jest też wybranie nazw firm z ich pełnej listy. Kliknięcie nazwy firmy powoduje wyświetlenie nazw preparatów, które są przez nią produkowane lub za które ona odpowiada na polskim rynku. Kliknięcie nazwy preparatu pisanej małymi literami pozwala na dotarcie do standardowego opisu danego preparatu obejmującego jego skład, postać, dawkę, opakowanie i kategorię dostępności, podmiot odpowiedzialny (i ew. kraj eksportu) oraz wytwórcę i kraj wytworzenia (ew. importera). Kliknięcie nazwy preparatu pisanej WIELKIMI LITERAMI umożliwia dotarcie do szczegółowego opisu własności preparatu przygotowanego z myślą o pacjencie.

Wyszukiwanie wg rodzaju schorzenia

Wyszukiwarka dzięki polu Rodzaj schorzenia umożliwia zobaczenie dziesięciopunktowej listy schorzeń zawierającej w sobie różne kategorie preparatów. Kliknięcie kategorii powoduje wyświetlenie listy nazw preparatów zakwalifikowanych do danej kategorii, pisanych WIELKIMI LITERAMI czyli mających swe szczegółowe opisy własności w niniejszej bazie danych. Kliknięcie nazwy preparatu umożliwia dotarcie do szczegółowego opisu jego własności przygotowanego z myślą o pacjencie.


wstecz || strona główna || do góry

Wydawnictwo KASTOR, adres korespondencyjny: Osiedle Przyjaźń 140, 01-355 Warszawa; e-mail: wydawnictwo at kastor.strefa.pl
© Copyright by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2010.
Wszelkie prawa zastrzeżone.