Wydawnictwo KASTOR
Menu

Linki
Opis leku

Nazwa preparatu:NICOTINELL TTS
Nazwa polska:NIKOTYNA
Nazwa międzynarodowa:Nicotinum
Nazwa angielska:NICOTINE
Postać:Nicotinell TTS - plastry TTS (Transdermal Therapeutic System - przezskórny system leczniczy), plastry zawierające różną dawkę nikotyny uwalnianej w różnym czasie: Nicotinell TTS 10 - 17,5 mg (7 mg w ciągu 24 godzin); Nicotinell TTS 20 - 35 mg (14 mg/24 go
Wizytówka:Preparat stosowany w odzwyczajaniu się od palenia.
Dostępność:Bez recepty
Podmiot odpowiedzialny:Novartis Consumer Health GmbH
Wytwórca:Famar France - F; Novartis Consumer Health GmbH - D
Zalecany:w leczeniu uzależnienia nikotynowego - jako środek wspomagający w odzwyczajeniu się od palenia.
Działanie:plastry zawierają nikotynę, której dalsza obecność w organizmie, po odstawieniu papierosów, łagodzi przykre objawy związane z tą sytuacją. Różna dawka nikotyny w plastrach o różnej wielkości pozwala na stopniowe zmniejszanie dawki.
Niezalecany:przy nadwrażliwości na lek, podczas ciąży i karmienia piersią, dzieciom; plastrów nie można stosować u osób niepalących, w ostrym zawale serca i w nieustabilizowanej lub pogarszającej się chorobie wieńcowej, w zaburzeniach rytmu serca, u chorych z udarem mózgowym, w chorobach skóry. Preparat należy stosować z dużą ostrożnością u chorych na nadciśnienie tętnicze, ustabilizowaną chorobę wieńcową, zaburzenia krążenia mózgowego, w niewydolności krążenia, w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, przy upośledzeniu czynności wątroby lub nerek. Uwaga: w czasie stosowania plastrów nie można palić tytoniu.
Współdziałanie:osłabia działanie fenacetyny (Tabletki od bólu głowy), kofeiny, teofiliny (Euphyllin, Theophyllinum), Imipraminu, pentazocyny (Fortral, Pentazocinum); zaburza działanie leków blokujących beta-receptory (Betaloc, Bisoprolol, Coretal, Metocard, Propranolol, Sectral).
Dawkowanie:przezskórne; plaster przykleja się rano na nieuszkodzoną i nieowłosioną powierzchnię skóry na ramieniu, tułowiu lub biodrze; leczenie rozpoczyna się plastrem Nicotinell TTS 30 lub Nicotinell TTS 20, w zależności od liczby wypalanych dziennie papierosów - palącym ponad 20 papierosów dziennie zaleca się rozpoczęcie kuracji od plastra Nicotinell TTS 30, palący mniej niż 20 papierosów zaczynają leczenie od plastra Nicotinell TTS 20. Kuracja trwa nie dłużej niż 3 miesiące i podczas jej trwania plastry zmieniane są zgodnie z instrukcją (codziennie przykleja się plaster w inne miejsce) przy jednoczesnym zmniejszaniu dawki i przechodzeniu co 3-4 tygodnie na plaster o mniejszej zawartości nikotyny, np. z 30 na 20 lub z 20 na 10.
Skutki uboczne:miejscowe skórne odczyny alergiczne, bóle i zawroty głowy, objawy tzw. przeziębieniowe lub grypowe, bezsenność, nudności, bóle mięśni, rzadko zmiany ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, objawy ze strony układu nerwowego.
Leki z tej grupy:Nicorette, Nicotinell TTS 10, Nicotinell TTS 20, Nicotinell TTS 30, Niquitin CQ.
Przed użyciem preparatu zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat

Wydawnictwo KASTOR, adres korespondencyjny: Osiedle Przyjaźń 140, 01-355 Warszawa; e-mail: wydawnictwo at kastor.strefa.pl
© Copyright by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2010.
Wszelkie prawa zastrzeżone.