Wydawnictwo KASTOR
Menu

Linki
Opis leku

Nazwa preparatu:NIQUITIN
Nazwa polska:NIKOTYNA
Nazwa międzynarodowa:Nicotinum
Nazwa angielska:NICOTINE
Postać:NiQuitin, NiQuitin Przezroczysty - plastry systemu przezskórnego, zawierające różną dawkę nikotyny uwalnianej w różnym czasie: plaster o powierzchni 7 cm2 zawiera 36 mg nikotyny o szybkości uwalniania 7 mg/dobę; system transdermalny o powierzchni 15 cm2 z
Wizytówka:Preparat stosowany w odzwyczajaniu się od palenia.
Dostępność:Bez recepty
Podmiot odpowiedzialny:GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
Wytwórca:Alza - Vacaville - USA
Zalecany:w leczeniu uzależnienia nikotynowego - jako środek wspomagający w odzwyczajeniu się od palenia.
Działanie:plastry zawierają nikotynę, której dalsza obecność w organizmie, po odstawieniu papierosów, łagodzi przykre objawy związane z tą sytuacją. Różna dawka nikotyny w plastrach o różnej wielkości pozwala na stopniowe zmniejszanie dawki.
Niezalecany:przy nadwrażliwości na lek, podczas ciąży i karmienia piersią, dzieciom; plastrów nie można stosować u osób niepalących, w ostrym zawale serca i w nieustabilizowanej lub pogarszającej się chorobie wieńcowej, w zaburzeniach rytmu serca, u chorych z udarem mózgowym, w chorobach skóry. Preparat należy stosować z dużą ostrożnością u chorych na nadciśnienie tętnicze, ustabilizowaną chorobę wieńcową, zaburzenia krążenia mózgowego, w niewydolności krążenia, w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, przy upośledzeniu czynności wątroby lub nerek. Uwaga: w czasie stosowania plastrów nie można palić tytoniu.
Współdziałanie:osłabia działanie fenacetyny (Tabletki od bólu głowy), kofeiny, teofiliny (Euphyllin, Theophyllinum), Imipraminu, pentazocyny (Fortral, Pentazocinum); zaburza działanie leków blokujących beta-receptory (Betaloc, Bisoprolol, Coretal, Metocard, Propranolol, Sectral).
Dawkowanie:przezskórne; plaster przykleja się rano na nieuszkodzoną i nieowłosioną powierzchnię skóry na ramieniu, tułowiu lub biodrze; w zależności od liczby wypalanych dziennie papierosów leczenie rozpoczyna się u osób palących ponad 10 papierosów dziennie od plastra 21 mg/24 godziny przez 6 tygodni; następnie 14 mg/24 godziny przez 2 tygodnie i 7 mg/24 godziny przez ostatnie 2 tygodnie. Palącym w ciągu doby 10 lub mniej papierosów dawkę nikotyny zmniejsza się w dwóch etapach: 14 mg/24 godziny przez 6 tygodni i 7 mg/24 godziny przez ostatnie 2 tygodnie.
Skutki uboczne:miejscowe skórne odczyny alergiczne, bóle i zawroty głowy, objawy tzw. przeziębieniowe lub grypowe, bezsenność, nudności, bóle mięśni, rzadko zmiany ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, objawy ze strony układu nerwowego.
Leki z tej grupy:Nicorette, Nicotinell TTS 10, Nicotinell TTS 20, Nicotinell TTS 30, Niquitin CQ.
Przed użyciem preparatu zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat

Wydawnictwo KASTOR, adres korespondencyjny: Osiedle Przyjaźń 140, 01-355 Warszawa; e-mail: wydawnictwo at kastor.strefa.pl
© Copyright by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2010.
Wszelkie prawa zastrzeżone.